Съдържание

Посетители

В момента има 245  гости и няма потребители и в сайта

Новини

През месец юни от експертите на РИОСВ – Благоевград са извършени 106 броя проверки на 86 обекта

През месец юни 2024 г. от експертите на РИОСВ – Благоевград са извършени общо 106 проверки на 86 обекта, като 11 броя от проверките са извънредни – 4 броя по жалби и сигнали, 2 броя по постъпила информация в уведомления за инвестиционни предложения, 2 броя по искане на органите на МВР и прокуратурата и 3 броя други проверки, свързани с провеждане на СПИ, възникнал пожар на територията на РДНО и по искане на общината.

Прочети още...

РИОСВ – Благоевград отбеляза Световния ден на околната среда с тематични открити уроци, занимания и игри

zaglavnaРИОСВ – Благоевград се включи в отбелязването на Световния ден на околната среда – 5 юни с провеждане на поредица от инициативи с над 600 деца и младежи от различни учебни заведения в община Благоевград и община Кочериново. Тази година кампанията премина под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration”.

Прочети още...

През месец май от експертите на РИОСВ – Благоевград са извършени 80 броя проверки на 57 обекта

През месец май 2024 г. от експертите на РИОСВ – Благоевград са извършени общо 80 проверки на 57 обекта, като 18 броя от проверките са извънредни – 5 броя по жалби и сигнали, 3 броя по изпълнение на предписание, 1 брой по налагане на санкция, 1 брой по искане на органите на МВР и прокуратурата, 5 бр. по заповед/писмо на МОСВ/ИАОС и 3 бр. други проверки, свързани с нов обект и нова дейност. В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 43 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са постъпили 19 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки.

Прочети още...

Складовете за излезли от употреба продукти за растителна защита на територията на РИОСВ – Благоевград ще бъдат закрити най-късно до края на 2029 г.

sreshta PRZНай-късно до края на 2029 г. предстои да бъдат закрити всички складове, съхраняващи негодни и излезли от употреба пестициди и други продукти за растителна защита в териториалния обхват на РИОСВ – Благоевград.

Прочети още...

Среща по програма "Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита и мерки за превенция"

Във връзка с подготовката за изпълнение на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, финансирана по Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС), в РИОСВ – Благоевград ще бъде проведена среща със заинтересованите страни по програмата – представители на Общини, Областен управител, юридически/частни лица, собственици на складове, в които се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и представители на населението от засегнатите територии.

Прочети още...