Съдържание

Посетители

В момента има 127  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2018 година

 

ET „ЗП Георги Петканин“ - с. Огняново
ЕТ „Антон Тотев 92” - с. Спатово, общ. Сандански
ЕТ „Векир – Радка Бележкова” - с. Годлево, общ. Разлог
ЕТ „Велес- Костадин Велев“ - гр. Разлог
Община Гоце Делчев за «Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово»
Община Петрич
Община Сандански
„26 май” ЕООД - гр. Благоевград
„АББ България” ЕООД- клон Петрич
„АУТО-СКРАП“ ЕООД - гр. Благоевград
„Балксо” ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово
„Беласица” АД - гр. Петрич
„БЕЛЛА СТИЛ“ АД – гр. Петрич
„БИЛЯНА НИТУЕЪР“ ЕООД - гр. Петрич
„Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев
„Бистрица” ООД – гр. Благоевград, ТМСИ – Кочериново
„Бистрица” ООД – гр. Благоевград, „ТМСИ1 и ТМСИ 2“, землище с. Покровник
„БМВ 2000“ООД - гр. Благоевград
„БОНАНА“ ООД – гр. Петрич
„Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София
„БУМАР” АД - гр. Сандански
„В и К ” EООД – гр. Благоевград
„В и К“ ЕООД - Благоевград, ПСОВ - Разлог
„Валентино ПМГВ“ ООД - с. Марчево, общ. Гърмен
„Грийнлайф Резортс“ ЕАД – гр. София
„Грома холд“ ЕООД - с. Бело поле, общ. Благоевград
„ДГ Строй” ООД - с. Микрево, общ. Струмяни
„Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София
„Елдиес Пласт“ ООД – гр. Благоевград
„Елерокс мениджмънт“ ЕООД - гр. София
„Енергоремонт Кресна" АД - гр. Кресна
„Ес Ти Ес Медикал груп” АД - гр. Сандански
„ЖОСИ“ АД - гр. Хаджидимово
„Интерхотел- Сандански- България” АД - гр. Сандански
„Карол Фернандес Мийт” ООД - гр. Благоевград
„Либера Естейт“ ООД – гр. София
„МАО-2“ ООД - с. Краище
„МИЛИЯ ДЖО“ ЕООД - гр. Благоевград
„Монеа Манифекчъринг” ООД - гр. Благоевград
„Нидекс” ООД - с. Копривлен
„НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД - с. Черниче
„ОМВ БЪЛГАРИЯ“ ООД - гр. Петрич АМ Струма дясно 1098
„ОМВ БЪЛГАРИЯ“ ООД - гр. Петрич АМ Струма ляво 1097
„Орцето“ ЕООД - гр. Якоруда
„ПАПИ МЕТАЛ“ ЕООД - с. Дъбница
„Рива- 21” АД - гр. Петрич
„Росима Чаркол“ ООД - гр. Благоевград
„СЕА КАРС” ЕООД - гр. Сандански
„СТОРОС 2002” ЕООД – с. Първомай
„Стримона Строй“ ЕООД – гр. Петрич
„ТИ ЕР СИ” ООД - с. Левуново, общ. Сандански
„ФЕНИКС-НЕВРОКОП“ ООД – гр. Гоце Делчев
„Филипополис-РК“ ООД – гр. Пловдив
„Фрина- КМ” ЕООД - гр. Петрич
„Хариеса фешън” ЕАД - гр. Сандански
„Химтех - 2003“ ООД - гр. Гоце Делчев
„ШАРКОЛ“ ЕООД - с. Крупник
„Шелби България“ ЕООД - гр. Банско