Съдържание

Посетители

В момента има 338  гости и няма потребители и в сайта

Севезо

АКТУАЛНО :
МОСВ/Превантивна дейност/Химични вещества/Севезо/ актуално

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:
МОСВ/Превантивна дейност/Химични вещества

УКАЗАНИЯ/РЪКОВОДСТВА :
МОСВ/Превантивна дейност/Химични вещества/Севезо/указания-ръководства/

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР :
МОСВ/Превантивна дейност/Химични вещества/Севезо/регистър/

ПРОВЕРКИ НА СЕВЕЗО ОБЕКТИ
Периодично /веднъж годишно /
Дати на последните проверки на предприятия класифицирани с нисък рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I на ЗООС.

 

№ по ред Дата на последна проверка Наименование на предприятието Местоположение на предприятието Класификация на предприятието Доклад от проверката по чл. 157 от ЗООС
1

02.05.2019г.

Петролна база „Товарище и разтоварище на петролни деривати“ с оператор „БМВ 2000“ ООД, гр. Благоевград гр. Благоевград ПНРП Доклад
         

 

На територията на РИОСВ-Благоевград няма съществуващи предприятия класифицирани с висок рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I на ЗООС.

На територията на РИОСВ-Благоевград има едно съществуващо предприятие класифицирано с нисък рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I на ЗООС

Страница на оператора: https://www.bmv2000.com/avarii.php