Съдържание

Посетители

В момента има 256  гости и няма потребители и в сайта

Природа

undb-logo-rgb-sm

Десетилетие на ООН за опазване на биологичното разнообразие 2011-2020

 

 

 


Опазването на богатото биологично разнообразие на страната е един от приоритетите на Министерството на околната среда и водите.

Основна цел е съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, местообитания, видове и особености на ландшафта.

Основните приоритети за постигането на тази цел се определят в зависимост от степента на застрашеност на биологичния вид и природно значимото място, значимостта на дейността за опазване и поддържане на биологичното разнообразие, задълженията, произтичащи от националното законодателство и сключените международни актове.

Предвидените три групи приоритетни мерки за постигането на поставените цели :

  • разширяване и укрепване на мрежата от защитени територии,
  • укрепване на научната основа за опазване на биологичното разнообразие
  • създаването на националната екологична мрежа.

РИОСВ е регионален орган на управление на биологичното разнообразие и осъществява управленски, контролни и другите дейности областта на съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси.