Съдържание

Посетители

В момента има 449  гости и няма потребители и в сайта

Регистрационни документи за дейности с отпадъци

Лицата, притежаващи регистрационен документ имат право да извършват транспортиране (събиране и транспортиране), в съответствие с § 1, т. 41 и 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУО на територията на цялата страна на отпадъците, посочени в регистрационния документ.

Лицата, притежаващи регистрационен документ имат право да извършват дейности:

  • дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове R3, с изключение на газификация и пиролиза, когато компонентите, образувани от дейността, се използват като химикали, R5, R11, R12 и R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
  • дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци на мястото на образуването им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и D14 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби;
  • дейност, обозначена с код R1 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, отнасяща се до изгаряне с оползотворяване на получената енергия в специализирани за целта съоръжения на неопасни отпадъци, по определението за „биомаса“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби.

Процедура по издаване на Регистрационен документ за дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци и съхраняване на неопасни отпадъци

Процедура по издаване на Регистрационен документ за дейностите по третиране на отпадъци

Административен регистър


 

Издадени регистрационни документи:

ОП „Чистота, озеленяване и благоустрояване“
„АГИ ТРАНС 1“ ЕООД
„АЛФА ДИНАМИК“ ЕООД
„БАЛКАНТЕКС“ ЕООД
„БАЛКАНУУД РЕСУРС“ ООД
„БЕЛЛА ДРЕС “ АД
„КАЛОЯНОВ И КАНАЗИРЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
„КОЛЕВ БГ“ ООД
„МАРК ТРАНС-1“ ЕООД
„МЕРИ ХРИС“ ЕООД
„НИК АВТО“ ЕООД
„ПЕРУНСТРОЙ 2006“ ООД
„ТЕО МОРИС - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
„УЛТРАХИМ“ ООД
„ШЕРБЕТОВ - М“ ООД
"АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ - БЕЛАСИЦА“ ЕООД
"Гуров Ауто скрап" ЕООД
"ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД
ЕТ "Александър - МЕЧ - Тони Стоев"
ЕТ "Анжела Лазова - Висота"
ЕТ „АНДРЕЕВ ТРАНС – ИВАН АНДРЕЕВ“
ЕТ „БОБИМАР-ЙОРДАН ПЕТРОВ“
ЕТ „Борис Буров"
ЕТ „ВЕЛЕС – КОСТАДИН ВЕЛЕВ“
ЕТ „ВЕЛЕС – КОСТАДИН ВЕЛЕВ“
ЕТ „ВЕРА БУЧКОВА – НАДЕЖДА БУЧКОВА“
ЕТ „ГАЛЯ КОЦАКОВА”
ЕТ „ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ“
ЕТ „ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ“
ЕТ „ЗОРА – КК – ГЕОРГИ БОЯДЖИЙСКИ“
ЕТ „ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ“
ЕТ „КРАСИМИР АНГЕЛОВ - КРАСИЕМ“
ЕТ „РУСКА ПЕТРОВА – ЕКОГРУПТРАНС“
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ОБЩИНА ГЪРМЕН
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА”, ПРИ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА”, ПРИ ОБЩИНА РИЛА
ОП "Селскостопански и благоустройствени строежи"
ОП „ЧИСТОТА" - ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
РИЛСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ
„Аботис" ООД
„Авея” ЕООД
„АГРОТРЕЙД-2006“ ЕООД
„АДА” ЕООД
„АКТИВ ФРУКТ КЪМПАНИ” ЕООД
„АЛБИР“ ООД
„АЛБРЕК“ ЕООД
„АЛБРЕК“ ЕООД
„АЛЕКСАНДЪР МЕЧ“ ЕООД
„АЛЕМАН ТРАНС” ЕООД
„Алфа Рециклинг“ ЕООД
„АЛФАПЛАСТ БГ“ ЕООД
„АМАНА“ ЕООД
„АМИЙРА-ДД" ЕООД
„АНАКИЕВСКИ" ООД
„АНДРЕЕВ ТРАНС 2014” ООД
„АНКЕР ГРУП“ ЕООД
„АСПРА – ДИМИТРОВИ И СИЕ“ СД
„АСПРА-89“ ЕООД
„АСЯ - 86” ЕООД
„АУТО СКРАП" ЕООД
„АФМ-ЧИСТОТА“ ООД
„Б и М -07“ ЕООД
„Балкан Трейд Груп 2018“ ЕООД
„БАЛКАН-БГ ТРЕЙД” ООД
„БАЛКАНСТРОЙ КК" ООД
„БАЛКАНСТРОЙ“ АД
„БАНСКО 2020“ ЕООД
„БГ - 73" ЕООД
„БЕКО – ЕКСПОРТ - ИМПОРТ“ ООД
„БЕЛБУЛТРАНС“ ООД
„БЕЛЛА СТИЛ“ АД
„БЕТОН“ ЕООД
„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД
„БИОМАСА” ЕООД
„БИОСТРОЙ“ ЕООД
„БИСЕР МЕТАЛ” ЕООД
„БКС“ ЕООД
„БЛАГОЕВГРАД БТ“ АД
„БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ООД
„Благоустройство и чистота - Разлог“ ЕООД
„БлаМет“ ЕООД
„БМ 2010” ЕООД
„БОБИ - 2007” ЕООД
„БОДРОСТ-96“ АД
„БОИЛ” ООД
„БОНАНА“ ООД
„БРАВО“ АД
„БРЕЖАН“ ЕООД
„БРУНАТА“ ООД
„БУЛЕКО 87“ ЕООД
„БУЛКАР“ООД
„В И ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ООД
„В и Ю Трейд" ООД
„Вайк - 2“ ООД
„ВАМИ ТРАНС" ООД
„ВАСТО – ТЕ“ ЕООД
„ВЕ и МИ 2016” ЕООД
„ВЕГА - ТЕКС“ ООД
„ВЕКО 2010 В“ ООД
„ВЕТРЕН" ООД
„ВИ ТИ КЪМПЪНИ ГР” ООД
„ВИКТОРИЯ ТРАНС 13" ЕООД
„ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК“ ООД
„ВИНСТРОЙ“ ООД
„ВИТА ТРАНСПОРТ“ ЕООД
„ВИТО 2005“ ООД
„ВИТО ВГ“ ЕООД
„ВЛК ПЛАСТ“ ЕООД
„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД“ АД
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
„ВОКЮЕН” ЕООД
„ВРАНЕЩИЦА“ ЕООД
„ВТВ Транспорт“ ЕООД
„Вълчо 2014" ЕООД
„ВЪЛЧО 2014“ ЕООД
„Гайдов 2014" ООД
„ГАМА КОМЕРС” ООД
„ГАМА КОМЕРС” ООД
„ГАНЧЕВ ЛЕС ГРУП" ЕООД
„Гео Мет Транс" ООД
„ГЕО ТРАНС 2001“ ЕООД
„ГЕОВАН ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
„ГЕОРЕСУРС“ ЕООД
„ГИД РАЗЛОГ“ ЕООД
„ГМ Трейд 2019" ЕООД
„ГРЕКА ТРАНС” ЕООД
„ГРИЙН СТОУН“ ЕООД
„Гросман“ ООД
„Д. К. Ф. ТРАНС" ЕООД
„ДАРЕВ“ ООД
„ДЖАНО“ ЕООД
„ДЖЕНЕРАЛ ПАКЕДЖИНГ СЪРВИСИС“ ООД
„ДЖИ ПИ КЛИИН“ ЕООД
„ДИАМО” ЕООД
„ДИАНА“ ООД
„ДИВА“ ООД
„ДИЗАЙН СОФА С“ ЕООД
„ДИКОС-89“ ЕООД
„ДИНОС – А“ ООД
„ДИТ ТРАНС 2018" ЕООД
„ДОН-ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
„ДОН-ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
„ДРАГАНЧЕВ ГРУП" ЕООД
„ДРЪМ“ ЕООД
„ЕВИ И БЕТИ“ ЕООД
„ЕВРО ДООР“ ООД
„Евро ес ем транс" ООД
„ЕВРО КАМ 20“ ЕООД
„ЕВРО МИЙД ЕНД МИЛК“ ЕООД
„ЕВРО МИЙД ЕНД МИЛК“ ЕООД
„ЕЙ ВИ ЕКС ЛОГИСТИК“ ООД
„ЕКО 5 ПЕЛЕТ“ ЕООД
„ЕКО СПЛИТ“ ЕООД
„ЕКО ТЕХ - 2011“ ЕООД
„ЕКО ТЕХ - 2011“ ЕООД
„ЕКОГРУПТРАНС - 2“ ООД
„ЕКОГРУПТРАНС-2“ ООД
„ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД
„ЕКСИ ТРЕЙД" ЕООД
„ЕЛ. НАНС ТРАНСПОРТ“ ЕООД
„ЕЛИТ-Т" ЕООД
„ЕМИДИ-84“ ЕООД
„ЕМК Груп“ ООД
„ЕНВИРОНМАН ТЕО БЪЛГАРИЯ“ ООД
„ЕС ДИ ПАРТНЕРС“ ООД
„Ес Ти Ес Медикал Груп“ АД - гр. Сандански
„ЕУРОЕНЕРДЖИ“ ООД
„ЕФМАК 2" ЕООД
„З е Т - транс“ ЕООД
„ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА“ АД
„ЗАХО ЛОГИСТИК” ЕООД
„ЗАХОВ – МД“ ЕООД
„ЗИ-ДКО” ЕООД
„ИВАЙЛА ТРАНС" ЕООД
„ИГ ТРАНС 2007“ ООД
„ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР“ АД
„ИРИДА-ТРАНС СЕКЮРИТИ“ ЕООД
„ИРИДА“ ООД
„ИТАМ“ ЕООД
„Калър бокс" ЕООД
„КАМПАНИАС ТРАНС“ ООД
„КАРГО ЕНД ФРАЙТ СЪРВИСИС“ ООД
„КИ-БО“ ЕООД
„КиК 2011“ ООД
„КИК ТРАНС 2014" ЕООД
„КИОГ“ ЕООД
„КИРИЛ СТОЙЧЕВ - 97“ ЕООД
„Киров Интертранс" ЕООД
„КМ ТРАНС“ ЕООД
„Комета 2015“ ЕООД
„КОНСТРУКТ 3В” ЕООД
„КРАСИТРАНС" ЕООД
„ЛАМКОР 2“ ООД
„ЛД ТРАНСПОРТ“ ЕООД
„ЛЕСКО“ ООД
„ЛЕСОСТРОЙ 2010” ЕООД
„ЛИКОВЦИ" ООД
„ЛИКОВЦИ" ООД - транспортиране
„ЛОРИ ТРАНС - 2009" ЕООД
„ЛУКС СТРОЙ“ ООД
„Майк Трейдинг" ЕООД
„МАРКУС КЪМПАНИ“ ЕООД
„МАТАНД" ЕООД
„МЕБЕЛ КОМЕРС“ ЕООД
„МЕБЕЛИ ДИЗАЙН ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ООД
„МЕБЕЛФАБ“ АД
„МЕС-КО“ ЕООД
„МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД
„МЕТАЛ СТРАТ“ ЕООД
„МИКИ ШПЕД“ ЕООД
„МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
„МИЛЕНИНСКИ“ ЕООД
„МИЛИЯ ДЖО“ ЕООД
„МИТИТРАНС“ ЕООД
„МИТКОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД
„МОНОЛИТ – 21 – АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД
„МОНОЛИТСТРОЙ – ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ“ ООД
„МУЛТИТРУП“ ООД
„МУЛТИТРУП“ ООД
„МУХИ ТРАНС" ООД
„НАСИПНИ ТОВАРИ“ ЕООД
„НИДЕКС“ ООД
„НИК ТРАНС 95“ ЕООД
„НИКИ И ДЖЕКИ“ ЕООД
„НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД
„НИКИ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД
„НИКО КАР“ ЕООД
„НИКОЛ ТРАНС“ ЕООД
„НИКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
„НЮ ДОМУС“ ЕООД
„Ню Лес Груп" ООД
„НЮ ХОУМ СОФА" ООД
„О.В.И. КАР“ ЕООД
„ОДОК Про Клийнинг“ ЕООД
„ОМЕГА-ТЕКСТИЛ“ ООД
„ОПУС-44“ ООД
„Палетен 24-Балкан“ ЕООД
„ПАНВАЛ” ЕООД
„ПАПИ МЕТАЛ” ЕООД
„ПАРАПАС 21" ЕООД
„ПАС ТРЕЙД” ООД
„ПАЧКА МЕТАЛ” ЕООД
„ПЕТОЛИЯ КАР“ ООД
„ПИБ СЪРВИСИС - 08“ ЕООД
„ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД
„ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД
„ПИРИН ТЕКС“ ЕООД
„ПИРИН ТЕКС“ ЕООД
„Пирин ТР“ ЕООД
„ПИРИН-ВАТ” ООД
„ПЛАСТ КОЛЕКТ“ ЕООД
„ПОЛИКОЛОР 2003” ООД
„ПОСТОЛОВСКИ" ЕООД
„Престиж бизнес 93" ООД
„ПРИМО ТРЕЙД“ ЕООД
„Про Груп - 2017“ ЕООД
„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - САНДАНСКИ“ ЕООД
„РАСТЕР ЮГ“ ООД
„РЕГИНА ТРАНС“ ООД
„РИВА 21“ АД
„РИЛЕС“ ООД
„РОСИВО“ООД
„РОСТЕР“ ООД
„С и З – Оранжерии Петрич“ ЕООД
„С И Т" ЕООД
„С&П ТЕКСТИЛ” ООД
„Салоникасами 11” ООД
„САНВАЛ” ЕООД
„САШО МИКС МЕТАЛ“ ЕООД
„СД МЕТАЛ” ЕООД
„СЕРЖ – 2013“ ЕООД
„СИГМА СКИ” ЕООД
„СИНА СТИЛ“ ООД
„СИНА-83“ ЕООД
„СКАНИЯ М ТРАНСПОРТ” ЕООД
„СКРИНО“ ЕООД
„СМИЛЯНОВ“ ЕООД
„СОФИ И СУЗИ” ЕООД
„СОФИДА М“ ООД
„СТ-МАК-10-ТЦАТЦИАНДРЕО ТОМАС-СТАВРОС“ ООД
„СТАД-БЛИЗНАКОВ" ЕООД
„СТАК“ ООД
„СТАРТ 2015" ЕООД
„СТАС ТРАНС-73” ЕООД
„СТИЛ КОМПЛЕКС“ ООД
„СТИЛСТРОЙ-М“ ООД
„СТОНАС ГРУП" ЕООД
„СТОРОС 2002“ ЕООД
„СТОЯНОВ ИНТЕРТРАНС" ЕООД
„СТРОИТЕЛ 2001“ ЕООД
„СТРОЙКОМТРАНС“ ЕООД
„СУПЕРЕКО“ ООД
„СУПЕРЕКО“ ООД
„ТАШЕВ ТРАНС“ ЕООД
„ТЕМЕЛИС АНДРЕАС“ ЕООД
„ТЕМИС ЮГ“ ЕООД
„ТЕОХАРОВИ“ ООД
„ТЕОХАРОВИ“ ООД
„Ти Ем Инженеринг“ ЕООД
„ТИБА ТРАНС" ООД
„ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО“ ЕООД
„ТРАНС БОВЕ” ЕООД
„ТРАНС ГАЛОП" ЕООД
„ТРАНС ДИНАСТИ“ ЕООД
„ТРАНС ЛУКС" ООД
„ТРАНС ЛЪРД“ ООД
„ТРАНСМАКС” ЕООД
„ТРАНСПОРТ ЕНД КОММЕРСИАЛ“ ЕООД
„Траш Експрес" ЕООД
„ТРЕСКА“ ЕООД
„ТРЕСКА” ЕООД
„ТРИАДА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК” ЕООД
„ТРИМПЕКСПОРТ ЛОГИСТИКС“ ЕООД
„УКЕВ ТРАНС” ЕООД
„УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД
„УУД МАСТЕР“ ЕООД
„Фабрика Хамефа“ ЕООД
„ФАГ СТРОЙ“ ООД
„ФЕНИКС БЛАГОЕВГРАД“ ООД
„ФЕНИКС НЕВРОКОП“ ООД
„ФУРНИР-ПЛАСТ“ ЕООД
„ХАРИЕСА ФЕШЪН" ЕАД
„ХАРИЕСА ФЕШЪН“ ЕАД
„ХЕД ТРАНС“ ООД
„ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ“ АД
„ХИМТЕКС-2003“ ООД
„ХОУМ КОМФОРТ” ЕООД
„ХРИ 2016” ЕООД
„ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ" ООД
„Югозападни Еко Инсталации" ООД
„ЮЛЕН“ АД
„ЮРО ДИЙЛ“ ЕООД
„ЯНА 13“ ЕООД
„ЯНУС-ПРЕВОЗ” ЕООД