Съдържание

Посетители

В момента има 400  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение №11/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №11/01.10.2021 г.

Събщение за издадено Решение №11/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №01-ДО-283-1 от 20.02.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадени от директора на РИОСВ – Благоевград

Възложител: „ЕМИ КАРС“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-196-8-0/15.07.2021 г. за отказ изменение и допълнение на регистрационен документ

Решение: Отказвам изменение и допълнение на регистрационен документ на ЕТ "Димитър Христов - НЕТИ"

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-427-2/24.02.2021 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „С и П Текстил“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-300-0/08.02.2021 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: Отказвам издаване на разрешение на „ЕВКЛИПС ИНВЕСТ" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-249-2  от 10.02.2017 г. на "Ес ти Ес Медикал груп“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-02-АПК/2019 г. за прекратяване на азминистративна процедура

Решение № УО-02-АПК/05.07.2019 г. за прекратяване на административна процедура по изменение и допълнение на Решение № 01-ДО-274-0/ 2013 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъците на "СТАК" ООД, с. Длангово, община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-224-2  от 05.08.2015 г. на „БЕРГОВИ РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението