Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-26-РС/2019 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 35 226,00 лв. (тридесет и пет хиляди двеста двадесет и шест лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Банско по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2098(2)/09.08.2019 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-25-РС/2019 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 166 139,68 лв. (сто шестедесет и шест хиляди сто тридесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1991/11.06.2019 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-24-РС/2018 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 1 459 549,79 лв. (един милион четиристотин петдесет и девет хиляди петстотин четиридесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4192/03.12.2018 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-23-РС/2018 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 90 828,14 лв. (деветдесет хиляди осемстотин двадесет и осем лева и четиринадесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4191/03.12.2018 г.

Прочети още...