Съдържание

Посетители

В момента има 363  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-86-РС/08.05.2024 г.

Предоставянето на сума в размер на 2 322 000,00 лв. (два милиона триста двадесет и две хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на Община Благоевград по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2211/30.04.2024 г.

Прочети още...

 

Справка дължими обезпечения и отчисления за депонирани отпадъци 

 

 

Решение № БЛ-85-РС/01.04.2024 г.

Разрешавам Възстановяване на внесените обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО от Община Петрич от натрупаните средства по банковата сметка по чл. 22 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, в размер на 350 000,00 лв. (триста и петдесет хиляди лева),

Прочети още...

Решение № БЛ-84-РС/05.03.2024 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 58 000.00 лв. (петдесет и осем хиляди лева), представляваща събраните финансови средства от отчисленията на община Хаджидимово по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление с входящ № 874/20.02.2024 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-83-РС/21.02.2024 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 188 000,00 лв. (сто осемдесет и осем хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2781(3)/09.02.2024 г.

Прочети още...