Съдържание

Посетители

В момента има 232  гости и няма потребители и в сайта

Новини

РИОСВ – Благоевград дава възможност за обслужване по електронен път с цел максимално намаляване необходимостта от физическо посещаване на инспекцията

Във връзка с въвеждането на мерки ограничаващи разпространението на коронавирус COVID-19 и минимизирането на контактите с ползвателите на услуги, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград информира гражданите и бизнеса за обслужване по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и призовава активно да се възползват от възможностите за водене на електронна кореспонденция.

Чрез ССЕВ могат да се заявяват административни услуги, да се подават сигнали и жалби.
Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/ , администрирана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДА „ЕУ“). Тя поддържа услугата „електронна препоръчана поща“, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис или ПИК на НОИ. На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични институции, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДА „ЕУ“.

Останете вкъщи! Работете и общувайте онлайн!