Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Конкурс за рисунка и открити уроци по случай Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май

1526566929

 

През 2023 г. се навършват 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС). На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони ЕС, наречена „Натура 2000”. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

Отбелязването на Европейския ден на „Натура 2000” – 21 май 2023 г. показва добрия диалог и желание за съгласуваност и представяне на политиките, свързани с опазване на биологичното разнообразие, подобряване екологично природозащитно състояние на естествени местообитания на национално и регионално ниво с обществеността.

За отбелязване на празника, РИОСВ – Благоевград организира конкурс за рисунка на тема „Нарисувай защитен вид животно или растение“, който е отворен за участие за всички ученици от училищата в гр. Петрич. Идеята на конкурса е да провокира подрастващите да обърнат внимание на защитените видове растения и животни, както и значението на биоразнообразието.

На 22.05.2023 г. пред учениците от осми и девети клас на Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, ще бъдат проведени открити уроци за представяне за българските защитени зони от „Натура 2000“. Тематични открити уроци ще се проведат и пред ученици от Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Благоевград.