Съдържание

Посетители

В момента има 243  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Утвърдени образци на декларации по Закона за защитените територии

Със Заповед №РД-406/05.06.2023 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени образци на писмени декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), необходими при извършване на разпоредителни сделки с недвижими имоти в землища, в които има защитени територии.

Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗТ разпоредителни сделки с недвижими имоти в землища, в които има защитени територии се извършват след представяне на писмена декларация от прехвърлителя дали имотът попада в защитената територия, като приобретателите на имоти по ал. 1 декларират при прехвърлянето, че са запознати с режима на дейностите в защитената територия.

Заповед №РД-406/05.06.2023 г. на министъра на околната среда и водите може да изтеглите от ТУК

Декларация по чл.12, ал. 1 от ЗЗТ може да изтеглите от ТУК

Декларация по чл.12, ал. 2 от ЗЗТ може да изтеглите от ТУК