Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Новини

„Добрият пример“ от РИОСВ – Благоевград

На 16.09.2023 г. в района на Кръста над Благоевград е даден старт на кампанията „Да изчистим България заедно“ от служители на Областна администрация – Благоевград, РИОСВ – Благоевград, Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и доброволци. Обединени, институциите показаха доброто си сътрудничество и призоваха гражданите за активно участие и съпричастност към опазване на околната среда.

След старта, участниците, разделени на групи проведоха акции по почистване на района на Кръста над Благоевград и прилежащите екопътеки, Делвинско дере и района около него, района на водоемите в местността Бистраците и устието на р. Четирка.
МОСВ и неговите регионални структури са основен партньор на доброволческата инициатива

за 11-та поредна година, като освен осигуряване на чували и ръкавици на участниците в кампанията, служители на министерството участваха активно в акции по почистване на територията на цялата страна.

Служителите на РИОСВ – Благоевград почистиха традиционно замърсения участък в Благоевград – Делвинско дере и района около него. В резултат на почистването с помощта на багер са събрани строителни и битови отпадъци, с които са натоварени 4 броя товарни автомобила и над 80 чувала. Освен битовите отпадъци, характерни за градската среда, служителите се натъкнаха и на изхвърлени матраци, дивани, телевизори, климатици, дрехи, памперси и много други.

1   4    
2   3    

 

През целия ден от РИОСВ – Благоевград е приемана информация за отчитане на резултатите от провеждането на кампанията и за постъпилите количества отпадъци в регионалните депа. На 16 и 17.09.2023 г. в регионалните депа са постъпили над 890 тона отпадъци.

Припомняме, че със съдействието на МОСВ, общините са освободени от дължимите отчисления и обезпечения за количествата депонирани отпадъци по време на провеждането на кампанията.

РИОСВ – Благоевград отново призовава жителите на населените места да бъдат отговорни към опазване на околната среда като изхвърлят отпадъците си на предвидените за това места.