Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Нараства интересът към екологичната тема

По поръчка на МОСВ през м.юли 2010г. е проведено Национално представително изследване сред широката аудитория, извършено от агенция ЕСТАТ : резултати за отношението на населението към състоянието на околната среда и водите и към мерките за опазването им - юли 2010г.

 


Нови находища на защитен вид

Около 80 екземпляра от вида Сибирски див тютюн (Ligularia sibirica) откриха експерти на РИОСВ в три нови находища в района на хижа „Яворов” в Пирин планина. До момента бяха известни само 198 екземпляра в единственото находище на вида, което е описано в Червената книга на България.

Отново нелегален внос на отпадъци

Седем микробуса с нерегламентиран превоз на общо 4,5 тона метален скрап, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и кабели са засекли на 23 юли митнически служители в района на ГКПП „Кулата”.

Прочети още...

Няма откази за достъп до информация

На половина са намалели заявленията за достъп до обществена информация в РИОСВ-Благоевград в резултат от по-активното предоставяне на информация за околната среда, публичност на водените процедури и провежданата контролна дейност. За първото шестмесечие на 2010 г. няма откази за предоставяне на информация.

Прочети още...

Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии

На 16.07.2010 г. от 10,30 ч. в информационната зала на РИОСВ-Благоевград на ул. „Свобода”, БАН и РИОСВ-Благоевград организират представяне на проект „Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии в България, чрез прилагане на модела за растителните микрорезервати”, финансиран по Програмата на Европейския съюз за околна среда „Life+”.