Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЕДЕЛВАЙС БУТИК ХОТЕЛ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 02676.28.10, 02676.28.4, 02676.28.8, 02676.28.12 и 02676.28.3, местност Карантията/Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, „Жилищно строителство и обществено обслужване в поземлени имоти с идентификатори 02676.26.1010, 02676.26.22 и 02676.26.20, местност Карантията/Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград и обединяване в нов поземлен имот с идентификатор 02676.26.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ и „Жилищно строителство, обществено обслужване и техническа инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори 02676.26.24, 02676.26.28, 02676.26.30, 02676.26.31, 02676.26.27, 02676.26.40, 02676.26.34 и 02676.26.29, местност Карантията/Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград и обединяване в нов поземлен имот с идентификатор 02676.26.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

 

Днес,19.04.2023 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 02676.28.10, 02676.28.4, 02676.28.8, 02676.28.12 и 02676.28.3, местност Карантията/Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, „Жилищно строителство и обществено обслужване в поземлени имоти с идентификатори 02676.26.1010, 02676.26.22 и 02676.26.20, местност Карантията/Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград и обединяване в нов поземлен имот с идентификатор 02676.26.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ и „Жилищно строителство, обществено обслужване и техническа инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори 02676.26.24, 02676.26.28, 02676.26.30, 02676.26.31, 02676.26.27, 02676.26.40, 02676.26.34 и 02676.26.29, местност Карантията/Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград и обединяване в нов поземлен имот с идентификатор 02676.26.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложител „ЕДЕЛВАЙС БУТИК ХОТЕЛ“ ЕООД.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39002  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10 за периода от 20.04.2023 г. до 03.05.2023 г.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на РИОСВ – Благоевград.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.