Съдържание

Посетители

В момента има 329  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Х. С. Й.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 13 броя жилищни сгради в поземлени имоти 61813.557.7 и 61813.557.17 в местността Бърдото по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

 

Днес, 21.04.2023 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за предложение „Изграждане на 13 броя жилищни сгради в поземлени имоти 61813.557.7 и 61813.557.17 в местността Бърдото по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител Х. С. Й.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42473  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10 за периода от 22.04.2023 г. до 05.05.2023 г.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на РИОСВ - Благоевград.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.