Съдържание

Посетители

В момента има 361  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Гърмен

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 100 м в поземлен имот с идентификатор 62640.502.1109 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград с цел напояване на зелените площи на спортното игрище в имота“

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

 

Днес, 11.03.2024 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 100 м в поземлен имот с идентификатор 62640.502.1109 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград с цел напояване на зелените площи на спортното игрище в имота“ с възложител Община Гърмен.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46289  в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10 за периода от 12.03.2024 г. до 25.03.2024 г.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на РИОСВ – Благоевград.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..