Съдържание

Посетители

В момента има 118  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №61/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерия в УПИ IX-933, кв. 53 по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител: Е. Й. Ч.

Съобщение №60/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на животновъдна ферма в поземлени имоти с идентификатор 02676.70.7, местност „Свети Архангел“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: Г. Б. Л., И. Б. Л.

Съобщение №59/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на млекопреработвателно предприятие в имот № 025103, местност „Шейновото“, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „ВЕРА ГЕРОВА“

Съобщение №58/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортни терени - игрища за футбол, тенис, баскетбол, съблекални, обслужващи помещения и санитарни възли в поземлени имот с идентификатор 17395.183.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Л. В. В.

Съобщение №57/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерия в имот № 009047, местност „Кьосовица“, землище на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител: „АМИТИЦА“ ООД

Съобщение №56/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на преносен газопровод до гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Съобщение №55/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на лозови насаждения с капково напояване в поземлени с №№ 050003, 050004, 050006, 050007 и 050008 в землището на с. Хърсово, и изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот №068009 в землището на с. Хърсово община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „БЕЛА ФРУКТ“ АД