Съдържание

Посетители

В момента има 539  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ДИНАС-1“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на станция за зареждане и поддръжка на електромобили и автомобили и изграждане на сондажен кладенец в УПИ ХХ -786, кв.24 по плана на с. Баня, община Разлог

СЪОБЩЕНИЕ

 

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Днес, 28.12.2018 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за “Изграждане на станция за зареждане и поддръжка на електромобили и автомобили и изграждане на сондажен кладенец в УПИ ХХ -786, кв.24 по плана на с. Баня, община Разлог“ с възложител „ДИНАС-1“ ЕООД

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26310 и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10 за периода от 29.12.25018 г. до 11.01.2019 г.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..