Съдържание

Посетители

В момента има 690  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ЕТ „Димитър Христов – Нети“

Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за третиране и последващо рециклиране на предварително сепарирани и сортирани отпадъци и изграждане на БКТП, тип БМ в УПИ ХІ-669, кв. 61 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград и кабелно електрозахранване 20 кV на БКТП“

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Днес, 22.11.2020 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за „Обособяване на площадка за третиране и последващо рециклиране на предварително сепарирани и сортирани отпадъци и изграждане на БКТП, тип БМ в УПИ ХІ-669, кв. 61 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград и кабелно електрозахранване 20 кV на БКТП“ с възложител ЕТ „Димитър Христов – Нети“.
Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36485  в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10 за периода от 23.11.2021 г. до 06.12.2021 г.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на РИОСВ – Благоевград.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..