Съдържание

Посетители

В момента има 228  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„ФЛАМАР” ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ФЛАМАР" ООД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 23/04.02.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.02.2014 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „ФЛАМАР" ООД, находяща се в град Гоце Делчев, ул. "Панаирски ливади - продължение". Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството, съгласно НКИД е производство на обувки. При посещението на място на обекта се установи, че той не извършва дейност.
В свое писмо, управителят на дружеството информира РИОСВ – Благоевград, че дружеството е преустановило своята дейност от 2010г.
По време на извършването на текущия контрол беше съставен Констативен протокол № 6-09/12.02.2014 г.