Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2015 г.

месец март 2015 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАРТ 2015 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 09.03.2015 отровени пастирски кучета и диви животни в района над гр. Кресна зелен телефон

РИОСВ -Благоевград

Екип от РИОСВ - Благоевград заедно с представители на Сдружение "Фонд за дивата флора и фауна" - Благоевград са извършили проверка на място. При проверката са намерени трупове на три екземпляра пастирски кучета, с кръвоизливи и пяна в ноздрите и устата. Смъртта им е настъпила с множество конвулсии и гърчове, показателно за което са следите от лапи в околната почва. Намерена е и лисица с предполагаема смърт - около две седмици преди проверката. Намерена е и отровна примамка - парче от гръклян, намазан със синьо вещество. Снети са координатите на всички описани обекти. При направена справка по телефона с агроном - специалист по растителна защита, установената отрова най-вероятно е препарат за растителна защита Видеит с активно вещества оксамил. Препаратът е токсичен за топлокръвни животни при вдишване и поглъщане. Опитът показва, че отравянията продължават и когато друго животно се храни с трупа на вече отровено животно, дори да бъдат отстранени мъртвите животни от терена, има опасност на терен да има още такива, а също така и други неизядени и ненамерени отровни примамки. Предвид това и фактът, че мястото е с висока природозащитна стойност за диви птици, вероятността отравянията на други животни и защитени видове птици, е много голяма. С оглед на гореизложеното, с цел да бъдат предприети необходимите мерки, сигналът е изпратен по компетентност до ОДБХ - Благоевград и РЗИ - Благоевград с писмо, изх. № ЗТ-15(4)/16.03.2015 г. на РИОСВ - Благоевград