Съдържание

Посетители

В момента има 357  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2012 г.

месец януари-февруари 2012 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ януари-февруари 2012 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

17.02.2012

електронна поща замърсяване на атмосферния въздух в Благоевград от дейността на "Струматекс" АД

РИОСВ-Благоевград

Установено е, че на 17.02.2012г. е настъпила авария на ПКЦ , с което е бил нарушен горивния процес. На 18 и 19 февруари са били предприети необходимите мерки за решаване на проблема. На 09.03.2012г. е извършена проверка на място, констатирано е, че аварията е отстранена. От 20.02.2012г. до 08.03.2012г. проблемният котел не е работил. На дружеството е наложена ежемесечна санкция в размер на 123 лв./месец за нарушаване на нормите за допустими емисии /НДЕ/ по показателя "азотни оксиди". Дадени са предписания за спазване на установените норми.