Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2012 г.

месец март 2012 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ март 2012 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

02.03.2012

зелен телефон В канализацията на гр. Банско от хотел "Елица" се заустват отпадъчни води, замърсени с нефтопродукти

РИОСВ-Благоевград

Извършена е незабавна проверка. Установен е теч на нефтопродукти от котелната инсталация на хотел "Елица" заради авария.  Помещението не е оборудвано с каломаслоуловител, или обваловка срещу евентуални течове. Взета е проба от отпадъчни води преди заустване в канализацията с Протокол № на РЛ към ИАОС. Течът е преустановен. От "ВиК" към оператора на хотела са дадени предписания да изгради локално пречиствателно съоръжение, както и да сключи договор за заустване на отпадъчни води в канализационната мрежа на гр. Банско със срок за изпълнение съответно до 15.03.2012 г. и 30.03.2012 г.

2 13.03.2012 зелен телефон бедстващ Белоглав лешояд в района на местността Рупите

РИОСВ-Благоевград

Незабавно е извършена проверка на място. Птицата не допуска да бъде хваната, но се храни нормално.