Съдържание

Посетители

В момента има 389  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2012 г.

месец април 2012 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ април 2012 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

29.03.2012

зелен телефон

Умряла риба в общински водоем над с. Горно Драглище

РИОСВ-Благоевград

Извършена е незабавна проверка на място - обект „Водоем“ в местността „Буката“, землище на с. Горно Драглище, общ. Разлог. Сигналът е основателен. Взети са водни проби от обекта. Резултатите показват ниска стойност на наситеност на водата във водоема с кислород – 51,6 (допустимо 75), което е най-вероятната причина за наличието на умряла риба и жаби.

Предвид местоположението и условията (застояла водна маса) на водоема, и продължителните ниските зимни температури се предполага, че водата във водоема е била замръзнала на голяма дълбочина продължително време, което е създало предпоставка за естествено физическо въздействие (смачкване) и/или за флуктуация на кислородното съдържание на водоема, изразяваща се в дефицит на кислород.

2 10.04.2012 зелен телефон

Отровени 2 бр. Скални орли в района между с. Лилянова и с. Плоски - община Сандански

РИОСВ-Благоевград

Незабавно е извършена проверка на място съвместно с ДГС-Санаднски. Сигналът е основателен. Защитените видове птици са станали жертва на отровна примамка – мъртво магаре. Органите на МВР продължават разследването за разкриване на  извършителя.

3 11.04.2012 зелен телефон

Нанесени щети от Кафява мечка в околностите на с. Ощава - община Кресна

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място. Сигналът е основателен. Съставен е протокол за нанесена щета и предложение до МОСВ за изплащане на обещетение.

4 12.04.2012 зелен телефон

Нанесени щети от Кафява мечка в околностите на с. Ощава - община Кресна

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място. Сигналът е основателен. Съставен е протокол за нанесена щета и предложение до МОСВ за изплащане на обещетение.

5 17.04.2012 зелен телефон

Нанесени щети от Кафява мечка в околностите на с. Ощава - община Кресна

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място. Сигналът е основателен. Съставен е протокол за нанесена щета и предложение до МОСВ за изплащане на обещетение.

6 18.04.2012 зелен телефон Бедстващ ням лебед в района на с. Крушово - община Кочериново

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка .Установено е , че лебедът плува нормално и е видимо здрав.
7 18.04.2012 електронна поща

Сеч на дървета - чинари в парка на гр. Санаднски

Община Сандански

Сигналът е препратен по компетентност до кмета на община Сандански.

8 19.04.2012 зелен телефон

Незаконен добив на баластра между дигата на река Места и рибарниците в района на гр. Гоце Делчев

РИОСВ-Благоевград

Добивът се осъществява от концесионна площ "Гоце Делчев, блок 1". Концесията е предоставена с решение № 275/2004 г. на МС. Концесионер е "Бистрица"ООД - гр. Благоевград, а подизпълнител е "Бистрица - 2002" ЕООД, гр. Гоце Делчев. Концесионерът извършва добив по съгласуван с министъра на икономиката, енергетиката и туризма гозишен работен проект. Жалбоподателят е уведомен за констатациите по сигнала.