Съдържание

Посетители

В момента има 371  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2012 г.

месец май 2012 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАЙ 2012 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 24.04.2012 електронна поща

замърсяване с отпадъци от черни и цветни метали в района на гара Черниче

РИОСВ-Благоевград

МИЕТ

Извършена е проверка на място на 03.05.2012 г. При проверката се констатира, че дейността се извършва от ЕТ"Инвикто-Христо Миленков", с. Черниче. При проверката не са предоставени документи за обекта, в т.ч. договор за наем. Обектът не е ограден и няма видеонаблюдение. Извършват се дейност с отпадъци - метален скрап, пластмасови отпадъци, отпадъци от ИУМПС, автомобилни гуми. Цялата преписка и констативен протокол са препратени по компетентност до МИЕТ.

2

25.04.2012

зелен телефон

замърсяване на въздуха и почвите с трици от производствен цех в района на зеленчукова борса - с. Кърналово, община Петрич

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на 09.05.2012 г. на цех за производство на пелети, дърводелски цех и склад за строителни материали, собственост на „Мултитруп“ООД. Сигналът е основателен. Дадени са предписания във връзка с изпълнение задълженията на фирмата по ЗУО. По отношение чистотата на въздуха са дадени предписания за извършване на измервания на емисиите вредни вещества, изпълнението на пробовземни отвори след сушилните както и ограничаване на емисиите прахообразни вещества.