Съдържание

Посетители

В момента има 459  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2012 г.

месец юли 2012 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮЛИ 2012 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 29.06.2012 г. зелен телефон В промишлената зона на Разлог пекарна замърсява с пушек от неизвестно гориво РИОСВ-Благоевград На 03.07 е извършена проверка на място. Посочената в сигнала фурна изгаря твърдо гориво - трици и дървени изрезки. На собственика на фурната са дадени предписания  да издигне комина с 5 м. допълнителна височина. При неблагоприятни метеоусловия да изгаря дърва от широколистна дървесина като спазва съотношението гориво/въздух при работата на котела. Изискани са още удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация , както и паспорт на котела с описание на технологичния процес.
2 10.07.2012 зелен телефон
Под стрехите на къща в гр. Симитли, която е в процес на събаряне има лястовичи гнезда.

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на жилищната сграда. Сигналът е основателен. Дадени са преписания гнездата да не се събарят до приключване на гнездовия сезон.

3

11.07.2012

зелен телефон

От базата на "Агромах" в с. Бело поле - община Благоевгра, в р. Струма се изпускат непречистени води.

РИОСВ-Благоевград

Извършена е незабавна проверка на място. Сигналът е основателен. При проверката се установи заустване на непречистени води от ТМСИ на база "Агромах". Работата на ТМСИ е прекратена до почистване на утайника. На 18.07.2012 г. е извършен последващ контрол, при който е констатирано изпълнение на даденото предписание.

4 28.07.2012 зелен телефон

Изплувала мъртва риба в р. Струмешница на територията на Македония, която се движи по течението на реката в посока РБългария

РИОСВ-Благоевград

Извършена е незабавна проверка съвместно с Регионална лаборатория - гр. Благоевград  на участъка на р. Струмешница при ГКПП Златарево. Всички резултати от направения физико-химичен анализ са в норма и показват, че няма външно замърсяване на реката. След 28 юли в РИОСВ-Благоевград не е постъпвала информация за замърсяване или мъртва риба в обследвания участък на река Струмешница.