Съдържание

Посетители

В момента има 453  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2012 г.

месец август 2012 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АВГУСТ 2012 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 08.08.2012 г. зелен телефон Замърсяване на р. Струма в района на с. Бело поле РИОСВ-Благоевград Извършена е незабавна проверка на място. Взета е проба отпадъчни води на изход от утаителя. Дадено е предписание за преустановяване дейността  по промиване до почистване на пречиствателното съоръжение. Наложена е текуща месечна санкция на „Агромах“ ЕООД - с. Бело поле, в размер на 3 540 лв, връзка с нарушаване на емисионните ограничения по показател „неразтворени вещества“, съгласно издадено разрешително за заустване
2 11.08.2012 г. зелен телефон В района на оранжерий Петрич има изтичане на азотна киселина. РИОСВ-Благоевград

Извършена е незабавна проверка на място. Установено е, че при претоварни дейности на киселина и в следствие разцепване на цистерна от стъклопласт, на открито в почвата, са изтекли около 5 тона азотна киселина. Екипи на РС ПБЗН и полиция максимално бързо са обработили киселината с хидратна вар и са запръстили замърсения терен. При повторна проверка на РИОСВ и РЛ–Благоевград и пробовземане на подземни води, е установено, че показателите на водата - РН, електропроводимост и съдържание на нитрати, са в норма. Лабораторните резултати потвърждават че засегнатата територия е обезопасена, а киселината е неутрализирана правилно.

3 14.08.2012 г.
зелен телефон
Замърсяване на река Санданска Бистрица от МВЕЦ "Арнауд дере"

РИОСВ-Благоевград

БДЗБР

Извършена е незабавна проверка. Сигналът е основателен. Уведомена е БДЗБР за предприемане на мерки по компетентност.

4

15.08.2012 г.

зелен телефон

Прахово замърсяване от рудник "Ораново"

РИОСВ-Благоевград

Извършена е  проверка на място. Сигналът е основателен. Дадено е предписание да не се допуска замърсяване на атмосферния въздуха с прах.

5 16.08.2012 г.
зелен телефон

Разхвърляна отрова в района кметството на село Зеле дол

Гражданска защита

Сигналът е препратен по компетентност.

6 30.08.2012 г. зелен телефон От р. Струма над моста за Драгодан се извършва добив на баластра. БДЗБР Сигналът е препратен по компетентност.