Съдържание

Посетители

В момента има 376  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2012 г.

месец септември 2012 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 29.08.2012 г. зелен телефон жител на с. Бунцево, изкупува желязо РИОСВ-Благоевград Извършена е проверка на 05.09.2012 г. в с. Бунцево - община Якоруда. На място са поканени представители на Община Якоруда и кмета на с. Бунцево. Сигналът е основателен. Установено е наличие на метален скрап, ИУМПС, ИУЕЕО. Дадено е предписание в срок до 15.09.2012 г., площадката да се почисти от наличните отпадъци, като същите да се предадат на лица притежаващи разрешение за третиране на отпадъците. Предписанието е изпълнено в срок.
2 04.09.2012 г. зелен телефон Замърсяване водите на река "Струма" при с. Бело поле - община Благоевград от дейността на "Агромах" ЕООД РИОСВ-Благоевград

Незабавно е извършена проверка на ТМСИ на дружеството в с. Бело поле. Сигналът е основателен. Дадени са предписания за спазване на условията в разрешителното за заустване на отпадъчни води и за преустановяване дейността на инсталацията по време на почиствене на утаителя. за системните нарушения на фирмата е наложена месечна санкция в размер на 3540 лв. месечно.

4

14.08.2012 г.

зелен телефон
Преди моста за с. Боровец - община Кочериново, до р. "Струма" има цех, който от години обгазява района

РИОСВ-Благоевград

Извършена е  проверка на място. Сигналът е основателен. Източник на замърсяването е "Ламкор - 2"ООД - предприятие за производство на фурнири и ламели. Дадени са предписания за преустановяване горенето на мокри изрезки и регулиране на горивния процес.

5 17.09.2012 г.
зелен телефон

В района на Синаница - община Кресна има нападение на животни от Кафява мечка

НП "Пирин"

Сигналът е препратен по компетентност.

6 20.09.2012 г. зелен телефон От краварник в с.Лешко се изхвърля тор в р. "Лешничка", в района на водохващането за питейна вода за с. Падеж РИОСВ-Благоевград Извършена е проверка на място в присъствието на кметския наместник на с. Лешко. Сигналът е основателен. Констатирано е наличие на оборска тор от животвовъдна ферма върху дигата на река Церовска. Дадени са предписания депонираните количества оборска тор да се изнесат от дигата.
7 28.09.2012 г. зелен телефон При ремонт на фасадата на зала ""22-ри септември" са зазидани 2 бр. гълъби Община Благоевград Сигналът е препратен по компетентност на Община Благоевград. За предприетите действия е получен отговор от Об.А - Благоевград, вх. № 841(1)/04.10.2012г. След получаване на сигнала са демонтирани обезопасителни мрежи - причина за затварянето на гълъбите. Установено е, че единият от двата гълъба е мъртъв , а другия е освободен.