Съдържание

Посетители

В момента има 445  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2012 г.

месец декември 2012 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА

 

Дата

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 17.12.2012 г. Замърсяване със сажди от дейността на "Био ТЕЦ Рубин" в промишлена зона на Благоевград. РИОСВ-Благоевград Извършена е проверка на място по компонент "атмосферен въздух" и "отпадъци". Сигналът е основателен. Установено е , че районът на площадката около БИО ТЕЦ Рубиен, експлоатиран от "Рубин 08" ООД е замърсен от сажди, изходящи от комина на инсталацията за индиректно изгаряне на биомаса. Дадено е предписание замърсяването да бъде преустановено, със срок постоянен, считано от датата на проверката.
2 22.12.2012 г. Замърсяване със сажди от дейността на "Био ТЕЦ Рубин" в промишлена зона на Благоевград. РИОСВ-Благоевград Извършена е незабавна проверка. Сигналът е основателен. Констатирани отлагания от сажди на площадката на дружеството и в района около площадката - двора на „РМА - Стримон“ ООД, на „Ванико“ ООД и метанстанцията. За установеното нарушение – неизпълнение  на предписание, дадено при предишна проверка /17.12.2012г./ е съставен акт за административно нарушение по ЗООС.