Съдържание

Посетители

В момента има 166  гости и няма потребители и в сайта

Достъп до обществена информация

Заплащане на информацията

 

Достъпът до обществена информация е безплатен, като разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето. При поискване от страна на заявител се представят сведения за определянето на разходите.

НАРЕДБА №Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация
Издадена от министъра на финансите, oбн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г.
Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.
Приложение към член единствен

 1. Хартия А4 – един лист – 0,01 лв.;
 2. Хартия А3 – един лист – 0,02 лв.;
 3. Разход тонер едностранно отпечатване на лист хартия А4 - една стр. - 0,02 лв.;
 4. Разход тонер едностранно отпечатване на лист хартия А3 - една стр. - 0,04 лв.;
 5. CD диск 700 MB - 1 бр. - 0,26 лв.
 6. DVD диск 4,7 MB - 1 бр. - 0,30 лв.
 7. DVD диск 8,5 MB - 1 бр. - 0,67 лв.
 8. USB флаш памет - 4 GB – 1 бр. – 3,46 лв.
 9. USB флаш памет - 4 GB – 1 бр. – 5,72 лв.
 10. USB флаш памет - 4 GB – 1 бр. – 7,93 лв.
 11. USB флаш памет - 4 GB – 1 бр. – 9,47 лв