Съдържание

Посетители

В момента има 283  гости и няма потребители и в сайта

Класификация на отпадъците

Отпадъци от термични процеси

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-GB;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

10

ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРМИЧНИ ПРОЦЕСИ

10 01

Отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на група 19)

10 01 01

сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)

10 01 02

увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища

10 01 03

увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина

10 01 04*

увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво

10 01 05

твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове

10 01 07

отпадъчни утайки от реакции на основата на калций , получени при десулфуризация на отпадъчни газове

10 01 09*

сярна киселина

10 01 13*

увлечена/летяща  пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво

10 01 14*

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества

10 01 15

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14

10 01 16*

увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества

10 01 17

увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16

10 01 18*

отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 01 19

отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18

10 01 20*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

10 01 21

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20

10 01 22*

утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества

10 01 23

утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22

10 01 24

пясъци от горене в кипящ слой

10 01 25

отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища

10 01 26

отпадъци от пречистване на охлаждащи води

10 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 02

Отпадъци от производство на чугун и стомана

10 02 01

отпадъци от преработване на шлака

10 02 02

непреработвана шлака

10 02 07*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 02 08

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 07

10 02 10

нагар/окалина

10 02 11*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 02 12

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 02 11

10 02 13*

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 02 14

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 13

10 02 15

други утайки и филтърен кек

10 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 03

Отпадъци от пирометалургия на алуминий

10 03 02

аноден скрап

10 03 04*

шлаки от първия етап на производство

10 03 05

отпадъчен алуминиев оксид

10 03 08*

солеви шлаки от втория етап на производство

10 03 09*

черни дроси/шлаки от втория етап на производство

10 03 15*

леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 03 16

леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15

10 03 17*

отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран

10 03 18

отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 03 17

10 03 19*

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

10 03 20

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 03 19

10 03 21*

други частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества

10 03 22

други частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 21

10 03 23*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 03 24

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 23

10 03 25*

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 03 26

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 25

10 03 27*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 03 28

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 03 27

10 03 29*

отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества

10 03 30

отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, различни от упоменатите в 10 03 29

10 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 04

Отпадъци от пирометалургия на оловото

10 04 01*

шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 02*

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 03*

калциев арсенат

10 04 04*

прах от отпадъчни газове

10 04 05*

други частици и прах

10 04 06*

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 04 07*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 04 09*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

10 04 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 04 09

10 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 05

Отпадъци от пирометалургия на цинка

10 05 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 05 03*

прах от отпадъчни газове

10 05 04

други частици и прах

10 05 05*

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 05 06*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 05 08*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

10 05 09

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 05 08

10 05 10*

дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 05 11

дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 05 10

10 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 06

Отпадъци от пирометалургия на медта

10 06 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 06 02

дроси и леки фракции от първия и втория етап на производство

10 06 03*

прах от отпадъчни газове

10 06 04

други частици и прах

10 06 06*

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 06 07*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 06 09*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

10 06 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 06 09

10 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 07

Отпадъци от пирометалургия на злато, сребро и платина

10 07 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 07 02

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 07 03

твърди отпадъци от пречистване на газовегазове

10 07 04

други частици и прах

10 07 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 07 07*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

10 07 08

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 07 07

10 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 08

Отпадъци от пирометалургия на други цветни метали

10 08 04

частици и прах

10 08 08*

солеви шлаки от първия и втория етап на производство

10 08 09

други шлаки

10 08 10*

дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 08 11

дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10

10 08 12*

отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран

10 08 13

отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 08 12

10 08 14

аноден скрап

10 08 15*

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

10 08 16

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 08 15

10 08 17*

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 08 18

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 08 17

10 08 19*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

10 08 20

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 08 19

10 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 09

Отпадъци от леене на черни метали

10 09 03

шлака от пещи

10 09 05*

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 09 06

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05

10 09 07*

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 09 08

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07

10 09 09*

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

10 09 10

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09

10 09 11*

други частици, съдържащи опасни вещества

10 09 12

други частици, различни от упоменатите в 10 09 11

10 09 13*

отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества

10 09 14

отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13

10 09 15*

отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

10 09 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 09 15

10 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 10

Отпадъци от леене на цветни метали

10 10 03

шлака от пещи

10 10 05*

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 06

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05

10 10 07*

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 08

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07

10 10 09*

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

10 10 10

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09

10 10 11*

други частици, съдържащи опасни вещества

10 10 12

други частици, различни от упоменатите в 10 10 11

10 10 13*

отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

10 10 14

отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13

10 10 15*

отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

10 10 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 10 15

10 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 11

Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло

10 11 03

отпадъчни материали, на основата на стъклени влакна

10 11 05

прахови частици и прах

10 11 09*

отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества

10 11 10

отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09

10 11 11*

отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)

10 11 12

отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11

10 11 13*

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества

10 11 14

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13

10 11 15*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 16

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 15

10 11 17*

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 18

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 17

10 11 19*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

10 11 20

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19

10 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 12

Отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали

10 12 01

отпадъчна смес преди термично обработване

10 12 03

прахови частици и прах

10 12 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 12 06

отпадъчни леярски форми

10 12 08

отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване )

10 12 09*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 12 10

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09

10 12 11*

отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали

10 12 12

отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11

10 12 13

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване

10 12 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 13

Отпадъци от производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях

10 13 01

отпадъчна смес преди термично обработване

10 13 04

отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

10 13 06

прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13)

10 13 07

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 13 09*

отпадъци от производство на азбесто-цимент, съдържащи азбест

10 13 10

отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09

10 13 11

отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10

10 13 12*

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 13 13

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12

10 13 14

отпадъчен бетон и утайки от бетон

10 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 14

Отпадъци от крематориуми

10 14 01*

отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак

10 09 13*

отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества

10 09 14

отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13

10 09 15*

отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

10 09 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 09 15

10 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 10

Отпадъци от леене на цветни метали

10 10 03

шлака от пещи

10 10 05*

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 06

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05

10 10 07*

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 08

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07

10 10 09*

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

10 10 10

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09

10 10 11*

други частици, съдържащи опасни вещества

10 10 12

други частици, различни от упоменатите в 10 10 11

10 10 13*

отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

10 10 14

отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13

10 10 15*

отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

10 10 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 10 15

10 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 11

Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло

10 11 03

отпадъчни материали, на основата на стъклени влакна

10 11 05

прахови частици и прах

10 11 09*

отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества

10 11 10

отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09

10 11 11*

отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)

10 11 12

отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11

10 11 13*

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества

10 11 14

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13

10 11 15*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 16

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 15

10 11 17*

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 18

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 17

10 11 19*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

10 11 20

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19

10 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 12

Отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали

10 12 01

отпадъчна смес преди термично обработване

10 12 03

прахови частици и прах

10 12 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 12 06

отпадъчни леярски форми

10 12 08

отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване )

10 12 09*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 12 10

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09

10 12 11*

отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали

10 12 12

отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11

10 12 13

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване

10 12 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 13

Отпадъци от производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях

10 13 01

отпадъчна смес преди термично обработване

10 13 04

отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

10 13 06

прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13)

10 13 07

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 13 09*

отпадъци от производство на азбесто-цимент, съдържащи азбест

10 13 10

отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09

10 13 11

отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10

10 13 12*

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 13 13

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12

10 13 14

отпадъчен бетон и утайки от бетон

10 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 14

Отпадъци от крематориуми

10 14 01*

отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак