Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Класификация на отпадъците

Отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност

Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

18

ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННОТО ИЛИ ВЕТЕРИНАРНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНА С ТЯХ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (без кухненски и отпадъци от ресторанти, които не са генерирани непосредствено от дейности на здравеопазването)

18 01

Отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното здравеопазване

18 01 01

остри инструменти (с изключение на 18 01 03)

18 01 02

телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03)

18 01 03*

отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

18 01 04

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси)

18 01 06*

химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

18 01 07

химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 01 06

18 01 08*

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

18 01 09

лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08

18 01 10*

амалгамни отпадъци от зъболечението

18 02

Отпадъци от изследване, диагностика, медицински манипулации или профилактика във ветеринарното здравеопазване

18 02 01

остри инструменти (с изключение на 18 02 02)

18 02 02*

отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

18 02 03

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

18 02 05*

химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

18 02 06

химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 02 05

18 02 07*

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

18 02 08

лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07