Съдържание

Посетители

В момента има 115  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-34-РС/2020 г.: Предоставянето на сума в размер на 35 520,00 лв. (тридесет и пет хиляди петстотн и двадесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2755/31.08.2020 г.

Пълния текст на решението: ТУК