Съдържание

Посетители

В момента има 191  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-43-РС/2021 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 2 573 986,86 лв. (два милиона петстотин седемдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №672/17.02.2021 г.

Пълния текст на решението: ТУК