Съдържание

Посетители

В момента има 185  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-46-РС/2021 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 31 452,00 лв. (тридесет и една хиляди четиристотин петдесет и два лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Хаджидимово по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1335/02.04.2021 г.

Пълния текст на решението: ТУК