Съдържание

Посетители

В момента има 329  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-56-РС/22.12.2021 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 170 667,47 лв. (сто и седемдесет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Банско по чл. 60, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4265/21.12.2021 г.

Пълния текст на решението: ТУК