Съдържание

Посетители

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-60-РС/26.01.2022 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 22 200,00 лв. (двадесет и две хиляди и двеста лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Струмяни по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 182/17.01.2022 г. и вх. № 182(1)/21.01.2022 г.

Пълния текст на решението: ТУК