Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-62-РС/08.02.2022 г.:

Предоставянето на сума в размер на 17 994,00 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №365/31.01.2022 г.

Пълния текст на решението: ТУК