Съдържание

Посетители

В момента има 258  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-63-РС/10.02.2022 г. и Решение № 02/14.02.2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 38 605,60 лв. (тридесет и осем хиляди шестстотин и пет лева и шестдесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №378/31.01.2022 г.

Пълния текст на Решение № БЛ-63-РС/10.02.2022 г.: ТУК

Пълния текст на Решение №02/14.02.2022 г.: ТУК