Съдържание

Посетители

В момента има 622  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-66-РС/18.10.2022 г.

Предоставянето на сума в размер на 15 924,00 лв. (петнадесет хиляди деветстотин двадесет и четири лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4182/05.10.2022 г.

Пълния текст на Решение № БЛ-66-РС/18.10.2022 г.: ТУК