Съдържание

Посетители

В момента има 576  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-67-РС/15.11.2022 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 65 520,00 лв. (шестдесет и пет хиляди петстотин и двадесет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Хаджидимово по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление с Входящ № 4605/01.11.2022 г.

Пълния текст на Решение № БЛ-67-РС/15.11.2022 г.: ТУК