Съдържание

Посетители

В момента има 632  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-68-РС/30.11.2022 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 14 400,00 лв. (четиринадесет хиляди и четиристотин лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Банско по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 4943/25.11.2022 г.

Пълния текст на Решение № БЛ-68-РС/30.11.2022 г.: ТУК