Съдържание

Посетители

В момента има 953  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-69-РС/22.12.2022 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 329 000,00 лв. (триста двадесет и девет хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №5279/14.12.2022 г.

Пълния текст на Решение № БЛ-69-РС/22.12.2022 г.: ТУК