Съдържание

Посетители

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-71-РС/28.02.2023 г.

Отказвам Предоставянето на сума в размер на 35 640,00 лв. (тридесет и пет хиляди шестстотин и четиридесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Разлог по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 11/2023 г. изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №860/16.02.2023 г.

Пълния текст на Решение № БЛ-71-РС/28.02.2023 г.: ТУК