Съдържание

Посетители

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-72-РС/11.04.2023 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 9 480,00 лв. (девет хиляди четиристотин и осемдесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Кочериново по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 1582/29.03.2023 г.

Пълния текст на Решение № БЛ-72-РС/11.04.2023 г.: ТУК