Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-73-РС/19.04.2023 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 120 000,00 лв. (сто и двадесет хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Рила по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 11/2023 г. изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1196/08.03.2023 г.

Пълния текст на Решение № БЛ-73-РС/19.04.2023 г.: ТУК