Съдържание

Посетители

В момента има 443  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-74-РС/26.04.2023 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 191 988,00 лв. (сто деветдесет и една хиляди деветстотин осемдесет и осем хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Гърмен по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1863/12.04.2023 г.

Отказвам предоставянето на сума в размер на 11 970,00 лв. (единадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Гърмен по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1863/12.04.2023 г. и вх. №1863(1)/25.04.2023 г.

Пълния текст на Решение № БЛ-74-РС/26.04.2023 г.: ТУК