Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение № 01-РД-388-2/06.06.2018 г. за отказ изменение и допълнение на регистрационен документ

Решение: Отказвам изменение и допълнение на регистрационен документ на „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-485-0/31.05.2018 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „УЛТРАХИМ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-424-1/18.04.2018 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-424-0  от 07.11.2016 г. на „Глобал логистик груп“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-478-0/14.03.2018 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „БАЛКАНСТРОЙ РАЗЛОГ “ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-236-2/13.03.2018 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-236-1  от 19.11.2015 г. на „ЛКВ ДИМОВ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-288-1/12.03.2018 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-288-0  от 27.01.2014 г. на „КАРТОПС” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-289-1/19.02.2018 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-289-0  от 21.07.2014 г. на „КАРТОПС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението