Съдържание

Посетители

В момента има 234  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №72/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, метанстанция, магазин, администрация и мотел в имот №001016 с площ 6.883 дка, местност „Шопов гроб“ в землището на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №71/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя – засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване, предвидено да се реализира в имоти с номера 101001, 101002, 101003, 101005, 101006, 101007, 025001, 025002, 025004, 025005, 025012, 025014, 025015, 025016, 025018, 025019, 025020, 025021, 025022, 025031, 025032, 025033, 025035, 025036, 025037 и 025038 в землището на с. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение №70/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерии в поземлен имот № 036014 с площ 10.446 дка в местността „Бумбалийца“, землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №69/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерия в имоти с идентификатори 65334.113.21 и 65334.113.22 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №68/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води чрез изграждане сондажен кладенец за поливане на зелени площи в имот №034014 с площ 4.978 дка, местност „Лагъмите“ в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №67/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на автосервиз и търговски комплекс за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 04279.28.120 и площ 16 974 м2, местност „Карамих бунар – Ш.44“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №66/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на цех за производство на градински и плажни аксесоари от дърво в поземлен имот №020002 с площ 0.998 дка в землището на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“