Съдържание

Посетители

В момента има 145  гости и няма потребители и в сайта

Новини

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА ПРЕЗ 2024 Г. – „ВОДА ЗА МИР“

LogoСветовният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март и има за цел да повиши осведомеността и да насочи вниманието на обществеността към предприемане на действия за справяне с кризата с водата и канализацията. Инициативата се координира от механизма на ООН за достъп до вода (UN-Water), който се управлява от един или повече членове и партньори, с определен мандат.

Прочети още...

Експертите от РИОСВ – Благоевград са извършили 132 проверки на 92 обекта през януари и февруари

През месец януари и февруари 2024 г. от експертите на РИОСВ – Благоевград са извършени общо 132 проверки на 92 обекта, като 37 бр. от проверките са извънредни – 15 бр. по жалби и сигнали, 3 бр. последваща проверка по изпълнение на предписание, 4 бр. по налагане на санкция, 2 бр. за провеждане на собствени периодични измервания, 1 бр. на нов обект, 3 бр. по искане на други институции, 3 бр. по заповед/писмо на МОСВ и 6 бр. по постъпила информация.

Прочети още...

РИОСВ – Благоевград с указания към общините за почистване и поддържане чистотата на речните легла и прилежащите им територии

РИОСВ – Благоевград задължи кметовете на всички 15 общини, попадащи в контролираната територия, до 29 март да извършат оглед на речните легла и водосборните дерета, вкл. и прилежащите им територии, като при установяване на нерегламентирани замърсявания да предприемат незабавни действия за почистването им. В същия срок е необходимо да се осъществи контрол и по отношение на чистотата на общинската пътна мрежа.

Прочети още...

Конкурс за рисунка по повод Световния ден на водата – 22 март за ученици от първи до четвърти клас

wwd2024По случай Световния ден на водата – 22 март, Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград обявява конкурс за детска рисунка за учениците от първи до четвърти клас.

Прочети още...

Проведе се публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Беласица“

IMG 0904

На 06.02.2024 г. в сградата на Дирекция на Природен парк „Беласица“, се проведе публично обсъждане по изпълнението на Плана за управление на парка, съгласно нормативните изисквания на Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии.

 

 

Прочети още...