Съдържание

Посетители

В момента има 278  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Конкурс за рисунка и открити уроци по случай Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май

1526566929

 

През 2023 г. се навършват 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС). На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони ЕС, наречена „Натура 2000”. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

Прочети още...

През април експертите от РИОСВ – Благоевград са извършили 110 проверки на 82 обекта

През месец април 2023 г. от РИОСВ – Благоевград са извършени общо 110 проверки на 82 обекта, като 37 броя от проверките са извънредни – 7 броя по жалби и сигнали, 1 броя на нов обект, 6 броя по постъпила информация с уведомление за инвестиционно предложение и/или друг начин и 22 броя по заповеди и писма на МОСВ и други институции.

Прочети още...

РИОСВ – Благоевград отбеляза Деня на Земята с деца и младежи от седем учебни заведения

zagl w

Във вълнуващ празник се превърна Денят на Земята за учебните заведения в териториалния обхват на РИОСВ – Благоевград. В проведените инициативи участваха над 1000 подрастващи от седем учебни заведения от различни възрасти – от деца в детска градина до гимназисти от населени места в три общини.

Прочети още...

За 270 000 лева са одобрените проекти по „Чиста околна среда 2023“ в териториалния обхват на РИОСВ – Благоевград

logo 2022Двадесет и четири проекта на общини, кметства, училища и детски градини в териториалния обхват на РИОСВ – Благоевград ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2023“ и обявения от МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“. Одобрените проекти са на обща стойност от 270 000 лева.

Прочети още...

Над 120 чувала отпадъци събраха служители на РИОСВ – Благоевград и доброволци в кампанията „Да сложим точка на замърсяването“ в Благоевград

В Деня на Земята (22 април) служителите на РИОСВ – Благоевград събраха над 120 чувала отпадъци в района на Делвинско дере и коритото на река Благоевградска Бистрица. В акцията участваха над 35 служителя на инспекцията, които бяха подкрепени от служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Прочети още...